About Us

บุหรี่กรองทิพย์ 90

ข้อมูลเบื้องต้น

บุหรี่กรองทิพย์เป็นแบรนด์บุหรี่ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเป็นบุคคลที่ชื่นชอบบุหรี่ระดับพรีเมียม โดยบุหรี่กรองทิพย์จะมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและมากกว่าบุหรี่ธรรมดา เช่น ใช้ใบยาสูบอบแห้งที่มีคุณภาพสูง และใช้กระดาษที่มีความหนาแน่นและคุณภาพดีเพื่อให้สัมผัสที่ดีขึ้น

ประสิทธิภาพ

การสูบบุหรี่กรองทิพย์จะมีความเข้มข้นตามระดับของสารนิโคติน โดยมีตัวเลือกให้เลือกหลากหลายระดับ เช่น ระดับแรงสูง ระดับแรงกลาง และระดับเบา ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการและประสิทธิภาพการสูบของผู้บริโภคแต่ละคน

บริโภคแต่พอดี

ควรจำไว้ว่าการสูบบุหรี่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพได้หลากหลายและอันตราย การสูบบุหรี่กรองทิพย์ไม่แตกต่างจากการสูบบุหรี่อื่นๆ ดังนั้นควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะเริ่มสูบและพยายามลดการสูบบุหรี่ให้น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นได้.

บุหรี่กรองทิพย์ 90 1ซอง ราคา 590 บาท
บุหรี่กรองทิพย์ 90 ราคาถูก
เพิ่มเพื่อน